Förhör


Vi är åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare och biträder Dig vid förhör.

Förhör
Under ett förhör kontrollerar polisen din identitet och du får veta vilka brottsmisstankar som riktas mot dig. Du får möjlighet att lämna din berättelse om den inträffade händelsen och din inställning till brottsmisstanken. Vanligtvis får du gå efter förhöret, men om du är misstänkt för ett grovt brott kan en åklagare besluta om att du blir anhållen. Faktorer som bedöms är om det finns risk för att du kan förstöra den pågående utredningen, om det finns risk att du fortsätter att göra nya brott samt om det finns risk att du flyr.

Misstanke/Brott
Var och en kan bli föremål för utredning av polisen, ekobrottsmyndigheten eller skatteverket. Det är då inte sällan vanligt att man blir kallad till förhör och även kanske delgiven misstanke om brott. Redan innan man går på ett förhör är det ofta mycket viktigt att få stöd och rådgivning om de rättigheter man har och hur man bör agera. Om man delges misstanke om brott och brottet i fråga är av lite allvarligare art, så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan försvarare måste vara advokat. En försvarare förordnas av domstolen och vanligen den advokat som man då begär. Man har alltid rätt att anlita en privat försvarare


Rättegång
När åklagaren ser framför sig en fällande dom så har han en plikt att åtala. Den misstänkte, målsäganden och eventuella vittnen blir kallad till huvudförhandling. Den som blir åtalad har alltid rätt att ha ett ombud, eller privat försvarare. Denna kan också begära att få en offentlig försvarare. Dom i brottmål kan vid enklare fall meddelas samma dag och i mer komplicerade fall någon eller några veckor senare.

Till sidans topp